ได้รับแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
เราจะตรวจสอบและจัดส่งหนังสือโดยเร็วที่สุดค่ะ