วิธีชำระเงิน

1. ชำระผ่าน Paypal
2. บัญชีพร้อมเพย์ หจก. อ่านอิตาลี เลขที่ 0103562008243
3. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
ชื่อบัญชี: หจก. อ่านอิตาลี
เลขที่บัญชี: 235-1-07737-1
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน
สาขา: เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ